കല്യാൺ രൂപതയിൽ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹാ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കല്യാൺ രൂപതയിൽ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹാ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കല്യാൺ: ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോസ്തോലനുമായ മാർ തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ 1950-മത് രക്തസാക്ഷിത്വ വർഷം (ദുക്റാന) ആചരിക്കുന്ന 2022ൽ  കല്യാൺ രൂപതയിൽ മാർത്തോമാശ്ലീഹായുടെ വർഷം ആയി ആചരിക്കുന്നു.
രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ തോമസ് ഇലവനാൽ 11 ഡിസംബർ 2021ന് രൂപതാ പാസ്റ്ററൽ സെന്ററിൽ നടന്ന  ചടങ്ങിൽ വച്ച് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തിൽ മാർ തോമാശ്ളീഹായുടെ മിഷനറി ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും, മാർ 
തോമാശ്ലീഹായുടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ, വിശിഷ്യാ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇടവക, രൂപതാ തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ വർഷാചരണം ഏവരെയും വിശ്വാസ തലത്തിലുള്ള പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്കും  പഠനലോകത്തേക്കും   നയിക്കാൻ കാരണമാകട്ടെയെന്നു ഇലവനാൽ പിതാവ് ആശംസിച്ചു.