മാക് റേഡിയോ - ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പുതിയ സംരംഭം

മാക് റേഡിയോ - ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പുതിയ സംരംഭം

ചങ്ങനാശ്ശേരി: ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസികൾക്കായി ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ മാധ്യമ പ്രേഷിത വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭമാണ് മാക് റേഡിയോ. വൈവിധ്യമാർന്ന ആത്മീയ പരിപാടികളിലൂടെ വിശ്വാസികളെ സഭയോട് ചേർത്തു നിർത്തുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ വേദിയുടെ ലക്ഷ്യം. 

ആത്മീയ പരിപാടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള മാക് റേഡിയോ, മീഡിയ അപ്പസ്തോലേറ്റ് ടീമംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ 28 മുതലാണ് പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിക്കുന്നത്. MY PARISH എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ മാക് റേഡിയോ എല്ലാവരുടെയും വിരൽ തുമ്പിലെത്തും. കേൾക്കാം സാക്ഷ്യമാകാം എന്നതാണ് മാക് റേഡിയോയുടെ ആപ്തവാക്യം.