നീലഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് പുതിയ ട്രെയിനിങ് ഹാളും ചാപ്പലും

നീലഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് പുതിയ ട്രെയിനിങ് ഹാളും ചാപ്പലും

നീലഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് പുതിയ ട്രെയിനിങ് ഹാളും ചാപ്പലും

മാനന്തവാടി : മാനന്തവാടി രൂപതയിൽ നീലഗിരി മേഖലയിലെ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, നീലഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ പുതിയ ട്രെയിനിങ് ഹാളിൻ്റെയും ചാപ്പലിൻ്റെയും  നിർമാണം പൂർത്തിയായി. സെപ്റ്റംബർ 13ന് റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാനന്തവാടി രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജോസ് പൊരുന്നേടം വെഞ്ചരിപ്പും  ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു. രൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാ. പോൾ മുണ്ടോളിക്കൽ, റീജിയണിലെ വൈദികർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

നീലഗിരി മേഖലയിൽ മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ജീവകാരുണ്യ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖമായി 2008ലാണ് നീലഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചത്. 2019ൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം, ഗൂഡല്ലൂർ, അധികാരി വയലിൽ ഉള്ള രൂപതയുടെ സ്ഥലത്ത്  പൂർത്തിയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടമായി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെയും ചാപ്പലിന്റെയും, നിർമാണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി നടന്നു വരികയായിരുന്നു. മുന്നൂറോളം പേരെ  ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ട്രെയിനിങ് സെന്ററാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.  Conferencia Episcopale Italiana, Biowin, എന്നിവരുടെ സഹകരത്തോടെയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.