റവ. ഡോ. പോള്‍ പൂവത്തിങ്കല്‍ മലയാളം സര്‍വകലാശാല അക്കാദമിക് കൗണ്‍സിലില്‍

റവ. ഡോ. പോള്‍ പൂവത്തിങ്കല്‍ മലയാളം സര്‍വകലാശാല അക്കാദമിക് കൗണ്‍സിലില്‍

റവ. ഡോ. പോള്‍ പൂവത്തിങ്കല്‍ മലയാളം സര്‍വകലാശാല അക്കാദമിക് കൗണ്‍സിലില്‍

തൃശൂര്‍: തുഞ്ചംപറമ്പ് മലയാളം സര്‍വകലാശാലയുടെ അക്കാദമി കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായി പാടുംപാതിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോക്കോളജിസ്റ്റ് റവ. ഡോ. പോള്‍ പൂവത്തിങ്കലിനെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ആര്‍ട്‌സ് ഫാക്കല്‍റ്റി മെമ്പറായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു വൈദികന്‍ മലയാളം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ അംഗമാകുന്നത്. പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞനും തൃശൂര്‍ മൈലിപ്പാടത്തെ ചേതന സംഗീത നാട്യ അക്കാദമി ആന്‍ഡ് ചേതന മ്യൂസിക് കോളജിന്റെ ഡയറക്ടറുമാണ്.
പ്രഭാവര്‍മ, ഖദീജ മുംതാസ് തുടങ്ങിയവരേയും അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായി നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.