സർക്കാർ പട്ടികയിലെ സീറോമലബാർ സമുദായത്തിന്റെ പേര് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത പരിഹരിക്കണം -  അതിരൂപതാ ജാഗ്രതാസമിതി 

സർക്കാർ പട്ടികയിലെ സീറോമലബാർ സമുദായത്തിന്റെ പേര് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത പരിഹരിക്കണം - അതിരൂപതാ ജാഗ്രതാസമിതി

സർക്കാർ പട്ടികയിലെ സീറോമലബാർ സമുദായത്തിന്റെ  പേര് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത പരിഹരിക്കണം -  അതിരൂപതാ ജാഗ്രതാസമിതി 

ചങ്ങനാശ്ശേരി: ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ സമുദായത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സീറോമലബാർ സമുദായാംഗങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ആർ സി എസ് സി, ആർ സി എസ്, ആർ സി, റോമൻ കാത്തലിക്, സിറിയൻ കാത്തലിക്, സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ തുടങ്ങി വിവിധ നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജൂൺ 04 ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംവരണ രഹിത വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 163-ാം നമ്പറായി സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് ( സിറിയൻ കാത്തലിക്) എന്ന നാമമാണ് ഈ സമുദായത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രേഖകളും ലഭിക്കുന്നതിനും, അഡ്മിഷൻ, ജോലി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സീറോമലബാർ  വിശ്വാസികൾ പ്രായോഗികമായ ധാരാളം  ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു.

  അതിനാൽ ഇതുവരെ ഈ പേരുകൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അവ സംവരണരഹിത വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ 163-ാം നമ്പറിനു തുല്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും ഇനി മുതൽ സീറോമലബാർ സഭയിലെ സംവരണരഹിതരിൽ മറ്റു പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ സീറോമലബാർ സിറിയൻ കാത്തലിക് എന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്  സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ജാഗ്രതാസമിതി  മുഖ്യമന്ത്രിയോടും, റവന്യൂ മന്ത്രിയോടും കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ജാഗ്രതാ സമിതി യോഗത്തിൽ പി ആർ ഒ അഡ്വ. ജോജി ചിറയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡയറക്ടർ ഫാ. ജയിംസ് കൊക്കാവയലിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തി.  ഫാ. ജോസഫ് പനക്കേഴം, ജോബി പ്രാക്കുഴി, ബിനു വെളിയനാടൻ, ഷിജോ ജേക്കബ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.