കോവിഡ് രോഗിപരിചരണ വുമായി MSJ സിസ്റ്റേഴ്സ്

കോവിഡ് രോഗിപരിചരണ വുമായി MSJ സിസ്റ്റേഴ്സ്

ധര്‍മ്മഗിരി: കോവിഡ്-19 മൂലം അത്യാസന്നരായ നൂറോളം കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്ക് ദിവസേന കോതമംഗലം ധര്‍മ്മഗിരി ആശുപത്രിയില്‍ MSJ സഹോദരിമാര്‍ ചികിത്സ നല്കി വരുന്നു.