കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് കാനഡ നേതൃസമ്മേളനം

കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് കാനഡ നേതൃസമ്മേളനം

കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് കാനഡ നേതൃസമ്മേളനം

ടൊറന്റോ : കാനഡയിലെ മിസ്സിസ്സാഗ രൂപത കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ  നേതൃസമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 12ന് ഓൺലൈനായി നടന്നു. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ബിഷപ്പ് ലെഗേറ്റ് മാർ റെമിജിയൂസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.  കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റുള്ളവരും കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിസ്സിസ്സാഗ രൂപതയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഇവർക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ബിഷപ്പ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറ്റ പെട്ടവർ  കാനഡയിലെ കാർഷിക സാധ്യതകളും,  ബിസിനസ്, സാമൂഹിക,  സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ സാധ്യതകളും  പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും റെമിജിയൂസ് പിതാവ് പറഞ്ഞു. 

മിസ്സിസ്സാഗ രൂപത അദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസ് കല്ലുവേലിൽ അദ്ധ്യ